Ägarbyte

Om verksamheten byter ägare ska anläggningen registreras eller godkännas på nytt, eftersom godkännandet eller registreringen är knuten till företagaren.

Livsmedelsföretagaren är skyldig att upplysa miljö- och byggavdelningen om betydande ändringar i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändringar avses t.ex. ägarbyte, ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt, nya processer och större förändringar i produktionsvolym.

Det är förbjudet att starta verksamhet innan nye ägaren samt lokalen har registrerats hos miljö- och byggavdelningen. En anmälan om registrering ska ha inkommit till miljö- och byggavdelningen senast 14 dagar innan den nya ägaren får överta verksamheten.

Ändringar i verksamheten

Anmäl i god tid till miljö- och byggavdelningen innan du gör en betydande ändring i verksamheten eller om verksamheten upphör. Med betydande ändring menas att:

  • Verksamheten ändras.
  • Företaget byter ägare.
  • Nya processer används.
  • Anläggningen byggs om.
  • Sortiment och tillverkningssätt ändras.
  • Större förändringar av produktionsvolymen.
Publicerad 2016-02-03
Dela

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris