Här är du:

Överförmyndare

I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter. Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåkers kommun samarbetare kring överförmyndarfrågor och har en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs stadshus.

Överförmyndarnämnden och Överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten.

Besök:
För att boka in besök, kontakta via telefon eller e-post för tidsbokning.

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
e-post overformyndare@bollnas.se

Besöksadress:
Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs

Dagindelning på Överförmyndarenheten

Handläggarna på Överförmyndarenheten jobbar utifrån en dagindelning. Dagindelningen utgår från födelsedagen för huvudmannen/underårige.

  • Är huvudmannen/underårige född på dag 1 – 13 är Dennis Jernberg handläggare och nås på telefonnummer 0278-251 86 måndag – fredag kl. 10-12

  • Är huvudmannen/underårige född på dag 14–24 är Inger Persson handläggare och nås på tfn 0278-250 00 måndag – fredag kl 10-12

  • Är huvudmannen/underårige född på dag 25–31 är Sofia Holm handläggare och nås på tfn 0278-250 00 måndag – fredag kl 10-12

Ensamkommande barn

Är den underårige ensamkommande barn är Ingela Larsson handläggare och nås på telefonnummer 0278-251 83 måndag – fredag kl 10-12

Publicerad 2017-02-27
Dela
Kontakt

Telefontid

Måndag-fredag kl. 10:00-12:00

Handläggare dag 1-13
Dennis Jernberg
Tfn 0278-252 76

Handläggare dag 14-24
Inger Persson
Tfn 0278-250 00

Chef Överförmyndarenheten
Handläggare dag 25-31

Sofia Holm
Tfn 0278-250 00

Handläggare ensamkommande barn
Ingela Larsson
Tfn 0278-251 83

Assistent
Ann-Kristine Dymek
Tfn 0278-252 55

Assistent
Ann-Chi Hammarsten
Tfn 0278-252 46

Assistent ensamkommande barn
Gunilla Samuelsson
Tfn 0278-251 86

 

Skicka e-post

Vice ordförande i Bollnäs Ovanåkers överförmyndarnämnd

Åsa Olsson
Tfn 0271-570 00 (växel)

Blanketter

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris