trafik och gator
Här är du:

Trafik och gator

Nyheter

Här kan du läsa om det senaste som berör trafik och gator i Ovanåkers kommun.

 • Korsningen Västra Centralgatan och Västergatan avstängd
  2016-11-08
  Från och med onsdag 9 november och några dagar framöver kommer korsningen Västra Centralgatan och Västergatan i Edsbyn vara avskärmad från trafik p.g.a. ledningsarbete.
 • Klipp häcken
  2016-07-12
  Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd i korsningar och vid utfarter och ibland räcker det med en liten åtgärd för att trafiksäkerheten ska öka markant.
 • Gamla Faluvägen avstängd dagstid
  2016-06-13
  Gamla Faluvägen kommer att vara avstängd dagstid denna vecka p.g.a. vägarbete. Stängningen gäller sträckan mellan järnvägsviadukten och Västergatan där en ny säkrare passage ska byggas för de oskyddade trafikanterna.
 • Väg 546 vid Katrineberg avstängd
  2016-01-20
  Mellan vecka 5-15 kommer Trafikverket att byta ut en bro vid Katrineberg efter väg 546. Det innebär att vägen vid bron kommer vara helt avstängd från all trafik under byggtiden.
 • Ny hastighet på Borgenområdet
  2015-11-27
  Från och med den 1 december är det tillåtet att köra i högst 40 km/h på Borgen i Edsbyn.

Parkering

Det är viktigt att tänka på hur du parkerar ditt fordon. En felaktig parkering kan innebära dålig eller i vissa fall ingen snöröjning/vinterväghållning alls på viktiga platser. Alla allmänna parkeringsplatser är avgiftsfria.

Vägar

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, samt:

 • Långgatan i Edsbyn och i Alfta
 • Centralgatan i Edsbyn
 • Rotebergsvägen

Det finns även ett antal vägsamfälligheter inom kommunen.

Skötsel av gator och grönområden

NCC sköter om kommunens gator och grönområden. De ansvarar för:

 • All skötsel av gator inklusive vinterväghållning
 • Gång och cykelvägar
 • Gräsklippning och slaghackning på kommunens allmänna mark

Gatusopning/sandupptagning

 • Sandsopning/upptagning utförs av NCC under våren, tidpunkten bestäms av väder och temperaturer, dock klart senast 10 maj
 • Samtliga ytor att sopa är över 7,5 mil gata, mer än 2,3 mil gång-/cykelväg och 125 000 kvadratmeter sidoytor

När snöröjs det?

 • Snöröjning startar på gång- och cykelvägar, kommunala huvudgator och skolor/äldreboenden vid 6 cm snö.
 • Resterande gator vid 8 cm snö.
 • Läs mer om snöröjning/vinterväghållning.

Felanmälan 574 44

Uppkommer skador i samband med insatserna av snöröjning ska du omedelbart anmäla dessa på tfn 0271-574 44.  

Kontakt

Gatuavdelningen

Ovanåkers kommun
828 80 Edsbyn

Tfn 0271-570 00
Fax 0271-573 74
Skicka e-post

Gatuchef

Ulf Ståhlberg
Tfn 0271-574 43

57444 felanmälan

Kontakt

Ovanåkers kommun
Långgatan 24
828 80 Edsbyn
Tfn 0271-570 00
kommun@ovanaker.se

Information

Ovanåkers kommuns rss-flöde

Nyheter RSS-flöde

Ovanåkers kommuns facebook

Facebook


© Ovanåkers kommun 2015

Läs mer om: [krisens namn]

Text om krisen

Vad:

Var:

Senaste nytt och vanliga frågor: ovanaker.se/krislänk till annan webbplats

Telefonnummer för upplysningar: 0200-120 777

Om du är i fara RING 112

Nyhetsflöde:

RSS-flöde för kris